Våre miljøaspekter

IKM Instrutek AS

Avfall:
- Redusere bruk av emballasje ved å legge til rette for utstrakt gjenbruk av emballasje.
- Reduser forbruk av kjemikalier ved å forbedre rutiner, metoder og utstyr. Samt å finne mer miljøvennlige substitutter.
- Redusere avfallsmengden ved å legge til rette for at mer kan kommuniseres til kunder/leverandør elektronisk.
- Bedre rutiner for kildesortering.


Strøm, redusere forbruk ved å:
- Slukke lys i rom som ikke er i bruk.
- Riktig bruk av oppvarmning.

Flyreiser:
- Redusere behov for flyreiser ved å benytte / ta i bruk moderne kommunikasjonsmetoder og utstyr, også i 3 etg.

IKM Instrutek Footer
IKM Instrutek Footer
IKM Instrutek Footer
IKM Instrutek Footer
IKM Instrutek AS
Elveveien 28, 3262 Larvik, Norway, T: +47 33 16 57 00, F: +47 33 16 57 01, E: IKMinstrutek@IKM.no