Kalibrering, service, retur

Her finner du skjema som fylles ut før innsendelse.

For retur utenom service og kalibrering:
Ta kontakt med ansvarlig selger for godkjenning av retur.
Vårt fakturanummer eller ordrenummer må oppgis i skjema.

Legg skjemaet ved i pakken.


Send din PO til:  IKMInstrutek.kalibrering@ikm.no


For spørsmål ta kontakt.
Sentralbord tlf. 33 16 57 00
Epost: IKMinstrutek@ikm.no


Dere vil motta en bekreftelse med ordre nummer så snart pakken ankommer vårt varemottak.


Last ned dokumenter:

Kalibrering, service og retur>>

IKM Instrutek Footer
IKM Instrutek Footer
IKM Instrutek Footer
IKM Instrutek Footer
IKM Instrutek AS
Elveveien 28, 3262 Larvik, Norway, T: +47 33 16 57 00, F: +47 33 16 57 01, E: IKMinstrutek@IKM.no