IKM Consultants AS inngår rammeavtale med Aker BP

IKM Consultants AS har sikret en 3-årig rammeavtale for innleie av personell til Aker BP.


Bilde: Leder for forretningsutvikling og tilbudsleder i IKM Consultants, Mariann Espedal Ericson

IKM Consultants AS er glade for å kunngjøre at de har blitt tildelt en rammeavtale for levering av midlertidig personell til Aker BP for perioden 1. desember 2016 til 31. desember 2019. Avtalen har en opsjonsperiode på 2 x 1 år.

Kontrakten omfatter leveranse av midlertidig personell til kategoriene Multi Technical, Supply Chain Management, Finance og Administration.

IKM Consultants AS har hatt et langvarig og godt leverandørforhold til de to fusjonerte selskapene, BP Norge og Det Norske, og Aker BP er en svært viktig og verdsatt kunde.

«Det har vært en spennende og god anbudsprosess» uttaler leder for forretningsutvikling og tilbudsleder i IKM Consultants, Mariann Espedal Ericson. « IKM Consultants AS setter stor pris på tildelingen av denne rammeavtalen. Dette betyr at vi beholder vår rolle som leverandør til en viktig kunde, med en uttalt vekstambisjon i et marked som er sterkt påvirket av nedgang.

IKM Consultants AS forplikter seg til å levere kvalitet og kostnadseffektivitet på en tidsriktig måte, for å sikre et bærekraftig kunde-leverandør forhold, og langsiktig konkurransekraft for vårt selskap. Vi ser fram til oppstart av et godt og fruktbart samarbeid.» 

For mer informasjon: Silje Nyman

IKM consultants
IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links
Top Links
Top Links