Fabrikasjon / InspeksjonFabrikasjon / Inspeksjons Divisjonen er en av fire divisjoner i IKM Gruppen AS. FI Divisjonen består i dag av 10 separate aksjeselskap innen fabrikasjon og inspeksjon fordelt langs Norskekysten. Vi er i stadig vekst og har derfor behov for å knytte til oss personell innen for flere fagområder i årene fremover.
IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links
Top Links
Top Links