IKM Gruppen overtar Stål & Fasade AS

IKM Gruppen har inngått en intensjonsavtale om 100 % overtagelse av Stål & Fasade AS med virkning fra 01.01 2013.

IKM Gruppen overtar Stål & Fasade AS
Stål og Fasade AS har blant annet produsert fasaden til Madla Amfi.

Stål & Fasade AS vil inngå i Divisjonen Fabrikasjon og Inspeksjon ledet av Kåre Hansen.

Stål & Fasade AS er lokalisert i Hillevåg i Stavanger hvor de besitter ca 6000m2 kontor og fabrikasjonsarealer. Bedriften er tilknyttet Bygg og anleggsbransjen og noen av deres prosjekter har vært parkeringsanlegget på Stavanger airport Sola, Sørmarka flerbrukshall, Madla Amfi for å nevne noen. Se for øvrig www.stal-fasade.no for mer info.

Målsetningen med dette oppkjøpet er å styrke IKM sin posisjon innen fabrikasjon av konstruksjoner onshore og offshore. Videre ser IKM helt klare synergier spesielt inn mot selskap som IKM Haaland, IKM Inspection og IKM Mekaniske AS.
IKM Mekaniske AS (avdeling Jåttå) vil i løpet av 2013 flytte inn i ny lokasjon i Hillevåg hvor begge selskap vil drive under samme tak som separate selskap men med felles daglig leder.

IKM har en klar målsetting om å videreføre og løfte Stål & fasade AS sine kvaliteter, øke markedsandelen samt forbedre inntjening i årene fremover.

Vi ønsker Helge Nedreskår og resten av de ansatte i Stål & Fasade Velkommen inn i IKM Gruppen.


For mer informasjon: Silje.Nyman@IKM.no

IKM Gruppen AS, Norway|Telefon: +47 51 64 90 00|
Top Links
Top Links
Top Links